Aanpak per thema

De medewerkers van de gemeenten, provincie en waterschappen werken samen aan de inhoud van de RES. Zij onderzoeken bijvoorbeeld hoe we onze gebouwen duurzaam kunnen gaan verwarmen of welke techniek er nodig is om duurzame energie op te wekken. Op deze pagina’s kun je per thema lezen voor welke uitdagingen de werkgroepen staan.

Cookie-instellingen