Duurzame warmte

Meer dan de helft van ons energieverbruik wordt veroorzaakt door de vraag naar warmte. Voor een groot deel wekken we die warmte om met aardgas, waarbij veel CO2 vrijkomt. Omdat dat ons klimaat beïnvloedt gaan we overschakelen op andere, duurzame warmtebronnen en -technieken.

Transitievisie Warmte

Gemeenten stellen hiervoor een Transitievisie Warmte op, waarin zij vastleggen welke wijken van het aardgas af gaan en op welke manier. Mogelijke duurzame warmtebronnen zijn geothermie (warmte uit bodemlagen), zonthermie, aquathermie, restwarmte van bedrijven en biomassa of biogas. Warmtepompen kunnen zelfs warmte uit de lucht halen om gebouwen te verwarmen.

Warmtebronnen goed benutten

In onze regio zijn maar weinig bronnen beschikbaar die veel warmte kunnen leveren op een temperatuur die direct gebruikt kan worden voor gebouwverwarming. Veel bronnen hebben veel elektriciteit nodig om een geschikte temperatuur warmte te leveren. We willen dus de beschikbare warmtebronnen in onze regio goed benutten, zodat onze toenemende vraag naar groene elektriciteit te beperken.

Regionale Structuur Warmte

In de Regionale Structuur Warmte, als onderdeel van de RES, brengen we de warmtebronnen in kaart en onderzoeken we de potentie van verschillende technieken voor onze warmtevoorziening. We stellen scenario’s op om de samenhang tussen keuzes inzichtelijk te maken en modelleren de systeemkant. Uiteindelijk willen we tot regionale afspraken komen, waarmee we de bronnen goed inzetten en de warmtetransitie betaalbaar houden.

Bekijk hier de tussenstand van de RSW bij de Concept RES 1.0

Cookie-instellingen