Archief

Een RES is er niet zomaar. We zijn begonnen met een startnotitie in 2019. Hierin staat de basis voor het proces en de eisen waaraan onze RES moet voldoen. Vervolgens hebben we met alle gemeenten, waterschappen en provincie hard gewerkt aan de concept-RES 1.0. Dit document is een tussenbalans: wat dragen we regionaal bij en wat gebeurt er landelijk. 

Concept-RES

In de zomer van 2020 hebben we een concept-RES aan alle volksvertegenwoordigers voorgelegd. In de concept-RES hebben we een eerste stap gezet in de aanpak voor energiebesparing, het in beeld krijgen van de warmtebronnen en het duiden van de (globale) zoekgebieden. Die informatie hebben we met behulp van verder onderzoek en input van de volksvertegenwoordigers en stakeholders verfijnd en verdiept. Bekijk hier de hele concept-RES, inclusief bijlagen en hoofdlijnen

 

Concep-RES 1.0

Vervolgens hebben we met alle gemeenten, waterschappen en provincie hard gewerkt aan de concept-RES 1.0. Dit document is een tussenbalans: wat dragen we regionaal bij en wat gebeurt er landelijk.

Cookie-instellingen